Tanssilajit ja taiteen perusopetus Joensuun Tanssiopistossa

Kevään 2019 tunnit löydät tältä sivulta sekä lukujärjestyksestä.

 

TASOT

Yhtä tasoa opiskellaan yleensä vuoden verran.
Lastentanssissa edetään ikäryhmittäin 3-vuotiaasta eteenpäin ja klassisessa baletissa luokittain. Muilla tunneilla tasot ovat seuraavat:

Avoin  —  Helppo tunti, sopii sekä vasta-alkajille että tanssikokemusta omaaville
Alkeet  —  Vasta-alkajille, ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista
Alkeisjatko  —  Alkeet suorittaineille / vuoden tanssineille
Perus 1  —  Alkeisjatkon suorittaneille / kaksi vuotta tanssineille
Perus 2  —  Perus 1 -tason suorittaneille / kolme vuotta tanssineille
Jatko 1  —  Perus 2 -tason suorittaneille / neljä vuotta tanssineille
Jatko 2  —  Jatko 1-tason suorittaneille / viisi vuotta tanssineille
Edistyneet 1  —  Jatko 2-tason suorittaneille
Edistyneet 2  —  Edistyneet 1-tason suorittaneille

Opinnot voi aloittaa myös vanhempana!
Tällöin taso määräytyy oppilaan iän ja aikaisemman kokemuksen perusteella.

 

AIKUISBALETTI

AIKUISBALETISSA tutustutaan klassisen baletin liikemateriaaliin aikuisen kehon mahdollisuudet huomioiden. Mukaan voivat tulla vasta aikuisiällä (yli 13 v.) balettiharrastuksen aloittavat tai aiemmin balettia harrastaneet. Tunneilla edetään ryhmän taitotaso huomioon ottaen.

Aikuisbaletti, perus 1-2 / To 19.15-20.45
+  Varvastreeni, alkeet-alkeisjatko / To 20.45-21.00

Aikuisbaletti, jatko / Ke 18.00-19.30

 

ALKEISBALETTI

ALKEISBALETTI on tarkoitettu 7 -vuotiaille lapsille ja se valmistaa oppilasta baletin lisäksi nyky- ja jazztanssin perusopintoihin. Alkeisbaletin voi aloittaa joko uutena oppilaana tai 6-vuotiaiden lastentanssin jälkeen. Tunneilla kehitetään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, musikaalisuutta, ketteryyttä ja kehon hallintaa sekä tutustutaan baletin tuntirakenteeseen ja perusliikkeisiin. Lisäksi tehdään luovia tanssiharjoituksia.

Alkeisbaletti (7 v.) / Ke 17.30-18.30

 

DANCEHALL

DANCEHALL REGGAE on Jamaikalta kotoisin oleva energinen ja kokonaisvaltainen katutanssityyli. Dancehall on yksi tämän hetken trendikkäimpiä tanssityylejä, josta otetaan paljon vaikutteita muihin katutanssilajeihin. Tunneilla käydään läpi dancehallin ominaista liikekieltä, perusliikkeitä, vahvistetaan kehoa, rytmiikkaa, kehonhallintaa sekä liikkuvuutta. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tekniikkaharjoituksista, lihaskuntoharjoituksista, perusliikkeistä, koreografiasta ja venyttelyistä. Opettajamme, Nuppu Niemi-Henry, käy Jamaikalla 1-2 kertaa vuodessa saamassa uusimpia vaikutteita Jamaikalaisen tanssin ja musiikin saralta. Tästä tunnista ja tyylistä löytyy energiaa ja tanssiniloa jokaiselle ikään, sukupuoleen tai tanssitaustaan katsomatta!

Dancehall, alkeet-alkeisjatko / Ma 17.30-18.45
Dancehall, perus 2 – jatko 1 / Su 17.00-18.30
Dancehall, edistyneet 1 – GazaGirls / Su 19.45-21.15

Dancehall aikuisille, perus-jatko / Ma 20.00-21.15

 

GAZAGIRLS

GAZAGIRLS on Joensuun Tanssiopiston dancehall reggaen esiintyvä ryhmä. Tanssijat ryhmään valitaan pääsykokeella.

GazaGirls / Su 19.45-21.15  ja koreografia-tunnin ajankohta sovitaan ryhmän kesken.

 

HIP HOP

HIP HOP on Yhdysvalloissa 1970-luvulla kehittynyt katutanssilaji. Tanssityylille ominaista on kehon bounce, monipuolinen jalkatekniikka, kehonosien erittelyt sekä vaihtelu liikkeen rentouden ja intensiteetin välillä. Tunneilla tutustutaan hip hop -tanssin maailmaan sen alkuajoista nykypäivään. Koreografisen osuuden lisäksi opetellaan myös tanssijan omaa luovuutta lajissa, freestylea. Varusteeksi rennot vaatteet ja tennarit / sisäliikuntakengät.

Hip Hop Kids, 5-6 v. / Ma 17.00-17.45
Hip Hop Kids, 6-8 v. / Ma 17.45-18.30

Hip Hop, alkeet (yli 9 v.) / Ma 18.30-19.30
Hip Hop, alkeisjatko / Su 17.15-18.30

Hip Hop, perus 2 / Ti 18.00-19.30
Hip Hop, edistyneet 1 / To 19.30-21.00
Hip Hop, edistyneet 2 / Ti 19.30-21.00

Hip Hop aikuisille, perus-jatko / Ke 19.45-21.00

 

JAZZ

JAZZ on rytmikäs ja mukaansatempaava tanssilaji, joka on syntynyt Yhdysvalloissa, kun afrikkalaiset orjat alkoivat tanssia ja musisoida viihdyttääkseen toisiaan kovan työn tasapainoksi. Jazzin liikekielessä näkyvätkin vahvasti maanläheisyys, kehonosien erittely sekä kehon polyrytmisyys. Jazz on lajina vakiinnuttanut universaalin tekniikan, jonka uranuurtajia ovat mm. Mattox, Simonson ja Luigi.

Jazz, alkeet / Ti 16.45-18.00
Jazz, alkeisjatko-perus 1 / Ma 16.15-17.30
Jazz, perus 2 – jatko / Su 15.30-17.00

 

KLASSINEN BALETTI

KLASSINEN BALETTI on länsimaisen taidetanssin vanhin muoto. Baletti on syntynyt Italian ja Ranskan hoveissa, joissa hoviväen perussivistykseen kuului tanssitaito. Baletilla on oma liikekielensä ja liikesanastonsa, joiden avulla baletissa voidaan edetä tasolta toiselle. Klassisen baletin tunnit koostuvat tanko- ja keskilattiaharjoituksista, liikkuvista tanssillisista sarjoista, pirueteista, hypyistä ja varvastossutyöskentelystä. Baletin tyyliin kuuluu keveyden ja ilmavuuden illuusion luominen.

KB lk 1 / Ke 18.30-19.30  &  To 18.15-19.15
KB lk 2-3 / Ti 16.30-17.30  &  To 17.15-18.15
KB lk 4 / Ti 18.15-19.30 
KB lk 4-5 / Pe 17.00-18.30
KB lk 5-7 / Ti 19.30-21.00
KB lk 6-7 / Ma 19.30-21.00
KB lk 5-7 Repertuaari / Pe 16.30-18.00

 

 

LASTENTANSSI

LASTENTANSSI (A 3 v. / B 4 v. / C 5 v. / D 6 v.) on alle kouluikäisille suunnattu harrastus, jossa lapsi pääsee tutustumaan omaan kehoonsa ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottaa liikettä. Lastentanssitunneilla harjoitellaan perusliikuntataitoja,  tutustutaan eri tanssilajien perusteisiin leikin kautta sekä eläydytään, ilmaistaan ja improvisoidaan. Tuntien tavoitteena on motoristen taitojen, ryhmässä toimimisen, ilmaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen. Lastentanssi antaa valmiuksia jatkaa muiden tanssilajien perusopintoihin.

LT 3 v. / A1  Ke 17.00-17.30
LT 4-5 v. / B-C1  To 16.30-17.15
LT 5-6 v. / C-D1  Pe 16.15-17.00
LT 5-6v.  / C-D2 La 10.00-10.45
LT 6 v. / D1  Ti 17.30-18.15  

 

NYKYTANSSI

NYKYTANSSI on kehittynyt modernista tanssista, joka sai alkunsa 1900-luvun vaihteessa, kun heräsi halu etsiä tanssitaiteelle uutta muotoa irrallaan baletin säännöistä ja estetiikasta. Nykytanssin muodot elävät vahvasti ajan mukana ja niistä eriytyy jatkuvasti uusia tyylisuuntia. Nyky muodostuu liikelaatujen leikittelystä, jossa huomioidaan aika, tila, voima ja liikkeen virta. Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykyopettajille on tyypillistä poimia vaikutteita useista lähteistä ja koostaa niistä omakohtainen opetustapa.

Nyky, alkeet  / To 16.45-18.00
Nyky, alkeisjatko – perus 1 / Su 18.30-19.45
Nyky, perus 2 – jatko / Ke 19.30-21.00
Nyky koreografia, perus – jatko / To 18.00 – 19.30

Huom! Nyky koreografia-tunnille osallistuminen edellyttää osallistumista myös nykytanssin perus/jatkotason tekniikkatunnille.

 

TWERK

TWERKKAUS eli twerking on provosoiva tanssityyli, jonka liikkeet ovat alavartalopainotteisia ja laji sisältää sheikkausta sekä pakaroilla tehtäviä ”pop” –liikkeitä. Twerk-tunnilla tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia sekä paikallaan pysyen että salin poikki liikkuen. Tunnilla työskennellään paljon myös lattiatasossa, joten polvisuojat kannattaa ehdottomasti olla mukana. Lisäksi Twerk-tunnilla harjoitellaan twerkkaukseen kuuluvaa tyyliä ja asennetta. Tunnilla tehdään kauden aikana koreografia.

Twerk yli 16-vuotiaille, alkeet / Ma 18.45-20.00
Twerk yli 16-vuotiaille, perus – jatko / Su 18.30-19.45

 

VAPAA LIIKE

VAPAA LIIKE -tunnilla lähestymme tanssia ja liikettä kukin omista lähtökohdistamme. Uppoudumme erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla kehoon ja sen yksilölliseen liikkeeseen hyväksyen, leikkisällä otteella. Tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta, vapauttaa mieli sekä nauttia yhdessä liikkumisesta. Tunnin sisältöä suunnataan vastaamaan ryhmän tarpeita ja mielenkiintoa. Se sopii siis kaikille vasta-alkajista konkareihin, pelkkä kiinnostus liikkeeseen riittää!

 

VOGUE

VOGUE on muotikuvista ja mallimaailmasta inspiraationsa ottanut tanssityyli. Voguessa keskeistä on käsien ja vartalon hallinta, itseilmaisu ja eläytyminen. Tunneilla treenattavat tyylit ovat New way ja Vogue femme. Tunti on suunnattu yli 13-vuotiaille, tanssia aiemmin harrastaneille perus-jatkotason oppilaille.

Vogue yli 13-vuotiaille, alkeet / Ke 16.45-18.00
Vogue yli 13-vuotiaille, perus – jatko / Ke 18.00-19.30

__________

 

TAITEEN PERUSOPETUS

Joensuun Tanssiopisto tarjoaa tanssitaiteen perusopetusta 3-vuotiaista aikuisiin yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Opetus pohjautuu Opetushallituksen julkaisemiin opetussuunnitelmiin ja on sidoksissa lakiin taiteen perusopetuksesta. Taiteen perusopetuksen järjestäjänä toimii Joensuun kaupunki, Tanssiopiston toimiessa opetuksen tuottajana.

Lisätietoa taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

 

Yleisessä oppimäärässä

oppilas voi kerätä opintoja mistä tahansa tanssilajeista, kuitenkin tasolta toiselle etenevästi.

Yleisen oppimäärän suorittamiseen tarvitaan 10 opintokokonaisuutta, yhteensä  500  oppituntia (á 45 min). Esimerkiksi yhdestä 60 min tanssitunnista kertyy lukuvuoden aikana 46,55 oppituntia, 75 min tunnista 58,45 oppituntia ja 90 min tunnista 70 oppituntia. Suoritettuaan yleisen oppimäärän oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

 

Laajassa oppimäärässä

oppilas valitsee yhden pääaineen: joko baletin, nykytanssin tai jazztanssin. Muut lajit ovat sivuaineita.

Laaja oppimäärä koostuu mahdollisista varhaisiän opinnoista (lastentanssi 3-6v.), pää- ja sivuaineiden perusopinnoista sekä niille rakentuvista syventävistä opinnoista. Koko laajan oppimäärään suorittamiseen vaadittavat  1300  oppituntia (á 45 min) kertyvät perusopinnoista alkaen, joten lastentanssiopintoja ei laskennallisesti lueta vaadittavaan oppimäärään.

 

Varhaisiän opinnot

– Lastentanssi 3-6 -vuotiaille

 

Perusopinnot

Perusopintoihin kuuluu  540  oppituntia (á 45 min) sekä näytetunnin suorittaminen.

– Alkeisbaletti (7-vuotiaat – valmistaa baletin, nykytanssin ja jazzin perusopintoihin)

– Klassisen baletit luokat 1-4   (8-vuotiaista eteenpäin – pääaine 2 x vko + sivuaineet)

– Nykytanssin ja jazzin alkeis-, alkeisjatko- ja perustason opinnot   (pääaine 1-2 x vko + sivuaineet)

 

Syventävät opinnot

Syventäviin opintoihin kuuluu  760  oppituntia (á 45 min),  syventävien opintojen näytetunnin suorittaminen sekä päättötyön tekeminen. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa arvioinnin tanssin laajan oppimäärän mukaan sekä päättötodistuksen.

– Klassisen baletin luokat 5-7   (pääaine 2-3 x vko + sivuaineet)

– Nykytanssin ja jazzin jatkotason opinnot  (pääaine 1-2 x vko + sivuaineet)

 

Opintokirja

Tanssitaiteen perusopetuksen opintokirja, johon oppilas kerää lukuvuosittain opintosuorituksia, maksaa 10 €.
Kirja maksetaan Tanssiopiston tilille ja sen voi lunastaa kuittia vastaan opettajalta.

Tilinumero: FI40 5770 0520 2890 80
Viite: 80907

Opintokirja palautetaan keväällä, ennen lukuvuoden loppua, opettajalle.

Opintokirjan mukaan laitetaan itse tehty lista, jossa on lueteltuna
– ryhmät + opettajat, joiden tunneilla on lukuvuoden aikana ollut sekä
– näytökset ja muut esiintymiset, joihin on osallistunut.

Täyden opintosuorituksen saamiseksi hyväksyttyjä poissaoloja (kuten sairastuminen) voi oppilaalla olla lukukaudessa korkeintaan 4 krt / ryhmä. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 4, oppilas saa merkinnän käytyjen tuntien mukaan. Poissaoloja voi korvata muilla tunneilla tai esiintymisillä.

 

Opintoja saa kerättyä opintokirjaan kuluvalta lukuvuodelta sekä edelliseltä lukuvuodelta. Jos tarvitset merkintöjä aikaisemmista opinnoista, olethan yhteydessä Nuppuun: nuppu.joensuuntanssiopisto@gmail.com

Vanhojen tietojen merkintä opintokirjaan nykyisen Joensuun Tanssiopiston ajalta maksaa 10€ (ei peritä vielä edellisen lukuvuoden opintojen merkkauksesta eli edellinen lukuvuosi on maksuton). Jos halutaan merkintöjä Joensuun Tanssiopistoa edeltäneeltä ajalta, maksu on 10€ enemmän eli yhteensä 20€.

Tilinumero: FI40 5770 0520 2890 80
Viite: 80907