Hanki opintokirja

Oppilas kerää taiteen perusopetuksen suoritukset henkilökohtaiseen opintokirjaansa.
Kirja maksetaan Tanssiopiston tilille ja sen voi lunastaa kuittia vastaan opettajalta.

Kirjan hinta:
10 €

Tilinumero: FI40 5770 0520 2890 80
Viite: 80907


Opintosuoritusten merkintä

Opintokirja palautetaan opettajalle keväällä, ennen lukuvuoden loppua.

Oppilas laittaa opintokirjan mukaan itse kirjoitetun listan, jossa on lueteltuna

  • ryhmät ja ryhmien opettajat, joiden tunneilla on lukuvuoden aikana ollut sekä
  • näytökset ja muut esiintymiset, joihin on osallistunut.

Opintosuoritusten määrä

Täysi opintosuoritus on 35 ryhmän kokoontumiskertaa lukuvuodessa:
17 krt / syksy ja 18 krt / kevät, joista 2 kuuluu syysnäytöksiin ja 2 kevätnäytöksiin.

  • Täyden opintosuorituksen saamiseksi  hyväksyttyjä poissaoloja (kuten sairastuminen) voi olla lukukaudessa korkeintaan 4 krt / ryhmä.
  • Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin neljä, oppilas saa merkinnän käytyjen tuntien mukaan.
  • Poissaoloja voi korvata muilla tunneilla tai esiintymisillä.

Aiemmat opinnot

Opintojen kirjaus kuluvalta sekä edelliseltä lukuvuodelta on maksutonta.

Jos tarvitset merkintöjä aiemmista opinnoista, ota yhteyttä Nuppuun:
nuppu.joensuuntanssiopisto@gmail.com.

Hinnat:
40 € – Merkinnät nykyisen Joensuun Tanssiopiston ajalta (lv 2012-2013 ja eteenpäin)

Tilinumero: FI40 5770 0520 2890 80
Viite: 80907