Taiteen perusopetus pähkinänkuoressa

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taiteenalan opetusta, joka perustuu opetussuunnitelmaan. Tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.


Taiteen perusopetus Joensuun Tanssiopistossa

Tarjoamme tanssin taiteen perusopetusta 3-vuotiaista aikuisiin yleisen (500 oppituntia) ja laajan (1300 oppituntia) oppimäärän mukaan.

Opintosuoritukset kertyvät perusopinnoista eli tanssilajin alkeistasosta lähtien. Lastentanssitunnit 3-6 -vuotiaille kuuluvat varhaisiän kasvatukseen eivätkä kerrytä vielä taiteen perusopintoja.

 

Yleinen oppimäärä

 • Yleisen oppimäärän suorittamiseen tarvitaan 500 oppituntia (á 45 min).
 • Oppilas voi kerätä opintoja mistä tahansa tanssilajeista, tasolta toiselle etenevästi.
 • Suoritettuaan yleisen oppimäärän oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

 

Laaja oppimäärä

 • Laajan oppimäärän suorittamiseen tarvitaan 1300 oppituntia (á 45 min).
 • Joensuun Tanssiopistossa oppilas valitsee itselleen pääaineen ja valinnaisia sivuaineita.
 • Pääaineena voi olla mikä tahansa tarjoamamme tanssilaji, jossa annetaan opetusta alkeistasolta vähintään jatkotasolle. Valinnaiset sivuaineet voivat olla mitkä tahansa tarjoamamme tanssilajit.
 • Syventäviin opintoihin kuuluu päättötyö. Päättötyön prosessissa oppilas peilaa kaikkea oppimaansa oman taiteilijuutensa kautta ja luo teoksen, joka esitetään ja arvioidaan.
 • Suoritettuaan laajan oppimäärän oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

 

Opintojen kertyminen

Joensuun Tanssiopistossa lukuvuodessa (35 krt) oppitunteja (á 45 min) kertyy

 • 60 min tunnista 47 oppituntia
 • 75 min tunnista 59 oppituntia
 • 90 min tunnista 70 oppituntia

Opintokirja

Oppilas kerää taiteen perusopetuksen suoritukset henkilökohtaiseen opintokirjaansa.

Lisätietoa: Kuinka hankkia opintokirja ja saada opintomerkinnät


Lisätietoa taiteen perusopetuksesta

Taiteen perusopetuksen järjestäjänä toimii Joensuun kaupunki, Tanssiopiston toimiessa opetuksen tuottajana. Opetus järjestetään lain ja asetusten sekä Opetushallituksen antaman opetussuunnitelman mukaan.

Taiteen perusopetus Joensuussa
Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla