Alkeisbaletti

on tarkoitettu 7-vuotiaille lapsille ja se valmistaa oppilasta baletin lisäksi nyky- ja jazztanssin perusopintoihin.

Alkeisbaletin voi aloittaa joko uutena oppilaana tai 6-vuotiaiden lastentanssin jälkeen. Tunneilla kehitetään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, musikaalisuutta, ketteryyttä ja kehon hallintaa sekä tutustutaan baletin tuntirakenteeseen ja perusliikkeisiin. Lisäksi tehdään luovia tanssiharjoituksia.


Nuorisobaletti

on tarkoitettu 11-15 -vuotiaille nuorille, jotka haluavat aloittaa balettiharrastuksen.

Nuorisobaletissa opitaan baletin perusasennot ja -liikkeet. Opetus alkaa baletin alkeista ja etenee ryhmän taitotason mukaisesti. Tunnit koostuvat tanko- ja keskilattiaharjoituksista sekä liikkuvista tanssisarjoista.


Klassinen baletti

on länsimaisen taidetanssin vanhin muoto. Baletti on syntynyt Italian ja Ranskan hoveissa, joissa hoviväen perussivistykseen kuului tanssitaito. Baletilla on oma liikekielensä ja liikesanastonsa, joiden avulla baletissa voidaan edetä tasolta toiselle. Klassisen baletin tunnit koostuvat tanko- ja keskilattiaharjoituksista, liikkuvista tanssillisista sarjoista, pirueteista, hypyistä ja varvastossutyöskentelystä. Baletin tyyliin kuuluu keveyden ja ilmavuuden illuusion luominen.


Aikuisbaletti

Aikuisbaletissa tutustutaan klassisen baletin liikemateriaaliin aikuisen kehon mahdollisuudet huomioiden.

Mukaan voivat tulla vasta aikuisiällä (yli 13 v.) balettiharrastuksen aloittavat tai aiemmin balettia harrastaneet. Tunneilla edetään ryhmän taitotaso huomioon ottaen.


Nykybaletti

Ryhmä on suunnattu perus- ja jatkotason baletin / nykytanssin oppilaille.

Nykybaletti ottaa vaikutteita nykytanssista ja jazzista, mutta hyödyntää usein esimerkiksi baletin varvastossutekniikkaa. Nykybaletissa liikesanastoa laajennetaan esimerkiksi luopumalla jalkojen aukikierrosta ja käyttämällä nykytanssille tyypillistä lattiatasossa tapahtuvaa tanssia tai jazztanssin lantionliikkeitä. Nykybaleteiksi kutsutaan klassisen baletin liikekieleen ja tekniikkaan perustuvia nykykoreografien teoksia erotukseksi vanhoista perinteisistä klassisista teoksista.


Katso aikataulut:
Aikuisbaletti
Nykybaletti

 

Lukujärjestys

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Tasot

Yhtä tasoa opiskellaan yleensä vuoden verran.
Lastentanssissa edetään ikäryhmittäin 3-vuotiaasta eteenpäin ja klassisessa baletissa luokittain.

Muilla tunneilla tasot ovat seuraavat:

  • Avoin —  Helppo tunti, sopii sekä vasta-alkajille että tanssikokemusta omaaville
  • Alkeet  —  Vasta-alkajille, ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista
  • Alkeisjatko  —  Alkeet suorittaineille / vuoden tanssineille
  • Perus 1  —  Alkeisjatkon suorittaneille / kaksi vuotta tanssineille
  • Perus 2  —  Perus 1 -tason suorittaneille / kolme vuotta tanssineille
  • Jatko 1  —  Perus 2 -tason suorittaneille / neljä vuotta tanssineille
  • Jatko 2  —  Jatko 1-tason suorittaneille / viisi vuotta tanssineille
  • Edistyneet 1  —  Jatko 2-tason suorittaneille
  • Edistyneet 2  —  Edistyneet 1-tason suorittaneille

Opinnot voi aloittaa myös vanhempana. Tällöin taso määräytyy oppilaan iän ja aikaisemman kokemuksen perusteella.