Lastentanssi

(3 v. / 4 v. / 5 v. / 6 v.) on alle kouluikäisille suunnattu harrastus, jossa lapsi pääsee tutustumaan omaan kehoonsa ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottaa liikettä.

Lastentanssitunneilla harjoitellaan perusliikuntataitoja,  tutustutaan eri tanssilajien perusteisiin leikin kautta sekä eläydytään, ilmaistaan ja improvisoidaan. Tuntien tavoitteena on motoristen taitojen, ryhmässä toimimisen, ilmaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen.

Lastentanssi antaa valmiuksia jatkaa muiden tanssilajien perusopintoihin.


 

Lukujärjestys

Torstai

Lauantai