Nykytanssi

on kehittynyt modernista tanssista, joka sai alkunsa 1900-luvun vaihteessa, kun heräsi halu etsiä tanssitaiteelle uutta muotoa irrallaan baletin säännöistä ja estetiikasta.

Nykytanssin muodot elävät vahvasti ajan mukana ja niistä eriytyy jatkuvasti uusia tyylisuuntia. Tanssi muodostuu liikelaatujen leikittelystä, jossa huomioidaan aika, tila, voima ja liikkeen virta. Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssin opettajille on tyypillistä poimia vaikutteita useista lähteistä ja koostaa niistä omakohtainen opetustapa.

Huom! Nykytanssin koreografia-tunnille osallistuminen edellyttää osallistumista myös nykytanssin perus/jatkotason tekniikkatunnille tai vastaavia tanssiteknisiä taitoja.


Nykybaletti

Ryhmä perus- ja jatkotason oppilaille.

Nykybaletti ottaa vaikutteita nykytanssista ja jazzista, mutta hyödyntää usein esimerkiksi baletin varvastossutekniikkaa. Nykybaletissa liikesanastoa laajennetaan esimerkiksi luopumalla jalkojen aukikierrosta ja käyttämällä nykytanssille tyypillistä lattiatasossa tapahtuvaa tanssia tai jazztanssin lantionliikkeitä. Nykybaleteiksi kutsutaan klassisen baletin liikekieleen ja tekniikkaan perustuvia nykykoreografien teoksia erotukseksi vanhoista perinteisistä klassisista teoksista.


Nykyjazz

Ryhmä perus- ja jatkotason oppilaille.

Nykyjazz saa nimensä tämän päivän tavasta lähestyä jazzia yhdistäen sitä nykytanssin liikekieleen.
Tunneilla hyödynnetään nyky- ja jazztanssin eri tekniikoita, korostetaan virtaavuutta ja liikutaan
monipuolisesti eri tasoja käyttäen unohtamatta jazztanssille ominaista rytmiikkaa ja koordinaatiota.


 

Lukujärjestys

Maanantai

Keskiviikko

Perjantai

Tasot

Yhtä tasoa opiskellaan yleensä vuoden verran.
Lastentanssissa edetään ikäryhmittäin 3-vuotiaasta eteenpäin ja klassisessa baletissa luokittain.

Muilla tunneilla tasot ovat seuraavat:

  • Avoin —  Helppo tunti, sopii sekä vasta-alkajille että tanssikokemusta omaaville
  • Alkeet  —  Vasta-alkajille, ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista
  • Alkeisjatko  —  Alkeet suorittaineille / vuoden tanssineille
  • Perus 1  —  Alkeisjatkon suorittaneille / kaksi vuotta tanssineille
  • Perus 2  —  Perus 1 -tason suorittaneille / kolme vuotta tanssineille
  • Jatko 1  —  Perus 2 -tason suorittaneille / neljä vuotta tanssineille
  • Jatko 2  —  Jatko 1-tason suorittaneille / viisi vuotta tanssineille
  • Edistyneet 1  —  Jatko 2-tason suorittaneille
  • Edistyneet 2  —  Edistyneet 1-tason suorittaneille

Opinnot voi aloittaa myös vanhempana. Tällöin taso määräytyy oppilaan iän ja aikaisemman kokemuksen perusteella.