Nykytanssi

on kehittynyt modernista tanssista, joka sai alkunsa 1900-luvun vaihteessa, kun heräsi halu etsiä tanssitaiteelle uutta muotoa irrallaan baletin säännöistä ja estetiikasta.

Nykytanssin muodot elävät vahvasti ajan mukana ja niistä eriytyy jatkuvasti uusia tyylisuuntia. Tanssi muodostuu liikelaatujen leikittelystä, jossa huomioidaan aika, tila, voima ja liikkeen virta. Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssin opettajille on tyypillistä poimia vaikutteita useista lähteistä ja koostaa niistä omakohtainen opetustapa.

Opettajat: Anna Kiuru & Sanna Hirvonen


 

Lukujärjestys

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Tasot

Yhtä tasoa opiskellaan yleensä vuoden verran.
Lastentanssissa edetään ikäryhmittäin 3-vuotiaasta eteenpäin.

Muilla tunneilla tasot ovat seuraavat:

  • Avoin —  Sopii sekä vasta-alkajille että tanssikokemusta omaaville
  • Alkeet  —  Vasta-alkajille, ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista
  • Alkeisjatko  —  Alkeet suorittaineille / vuoden tanssineille
  • Perus 1  —  Alkeisjatkon suorittaneille / kaksi vuotta tanssineille
  • Perus 2  —  Perus 1 -tason suorittaneille / kolme vuotta tanssineille
  • Jatko 1  —  Perus 2 -tason suorittaneille / neljä vuotta tanssineille
  • Jatko 2  —  Jatko 1-tason suorittaneille / viisi vuotta tanssineille
  • Edistyneet 1  —  Jatko 2-tason suorittaneille
  • Edistyneet 2  —  Edistyneet 1-tason suorittaneille

Opinnot voi aloittaa myös vanhempana. Tällöin taso määräytyy oppilaan iän ja aikaisemman kokemuksen perusteella.