Jazz, Jatko 1-2

Vähintään perus 2-tason suorittaneille. Tunneilla vahvistetaan tanssin perustekniikkaa, tarkastellaan kehon linjauksia sekä kehon liikemahdollisuuksia.

Keskilattiaharjoitteet painottuvat perustekniikkaharjoitteiden lisäksi koordinaatio- ja piruettiharjoituksiin. Tanssisarjat ovat liikkuvia ja rytmiikkaa harjoittavia.

Opetus kehittää myös ilmaisua sekä auttaa löytämään omaa ”jazztanssijuutta”. Tunneilla korostuvat perustekniikan hiominen, tanssillisuus ja musikaalisuus.

Tunneilla tehdään tekniikkaharjoituksia, tilassa liikkuvia harjoituksia ja liikeyhdistelmiä sekä koreografioita, jotka vahvistavat perustekniikkaa ja lisäävät tanssijan kehotietoisuutta, havainnointia, ajoitusta ja musikaalisuutta.

Tavoitteena ovat eri liikedynamiikkojen hallinta ja tarkoituksenmukainen rentouden ja voimankäytön vaihtelu liikkeessä. Opetuksen tavoitteenaon myös kehittää monipuolisesti oman kehon tuntemusta ja -hallintaa.

Opetus etenee valtakunnallisen tanssin perusopetussuunnitelman mukaisesti.

Tunneilla valmistetaan esitys opiston syys- ja kevätnäytöksiin.

Suositeltavat sivuaineet: Nykytanssi ja aikuisbaletti.

Opettaja: Nuppu Niemi-Henry