Improvisaatio & oma liike Avoin

Tunnilla tehdään monenlaisia improvisaatioharjoitteita, joissa jokainen tanssija pääsee työstämään omaa, persoonallista tapaansa liikkua. Improvisaatiossa keskitymme esimerkiksi liikkeen laatuihin, tilankäyttöön, liikkeen rytmiin, sekä ilmaisuun esiintyjänä. Tunneilla työstetään myös omasta liikkeestä ja improvisaatioharjoitteista kumpuavia kokonaisuuksia, scoreja, sekä omia koregorafioita ja kompositioita, joissa jokainen pääsee käyttämään omaa luovuuttaan ja soveltamaan tanssitunneilla saamiaan oppeja!

Osallistumisesta lukukauden lopun esityksiin keskustellaan ja päätetään ryhmän toiveiden mukaan.

Kurssi sopii hyvin oppilaille, jotka toivovat pääsevänsä työskentelemään oman liikkeensä kanssa ja kasvamaan kohti omaa tanssijuuttaan. Tunti toimii myös hyvin heille, joilla haaveissa siintää kohti tanssin ammatti- tai muita opintoja kohti pyrkiminen, mutta myös heille, jotka nauttivat oman luovuutensa kehittämisestä ja itsensä haastamisesta. Taso on avoin, mutta toivottavaa olisi, että osallistujilla olisi vähintään parin vuoden kokemus jostakin tanssilajista.

Opettaja: Sanna Hirvonen