Klassinen baletti, luokka 6-7, MA

Klassisen baletin luokka 6 on suunnattu klassisen baletin luokan 5 suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville.

Tunneilla syvennetään balettitekniikkaa sekä oppilaiden tanssillisia valmiuksia. Tunneilla kehitetään reaktionopeuden hallintaa sekä vahvistetaan piruettitekniikkaa.

Opetus etenee tanssin valtakunnallisen laajan opetussuunnitelman mukaisesti luokka-asteittain. Opintojen edistymistä seurataan opintokirjamerkintöjen perusteella.

Vaadittavat sivuaineet: jazztanssi/ nykytanssi.

Klassisen baletin luokka 7 on suunnattu klassisen baletin luokan 6 suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville.

Opetus etenee valtakunnallisen tanssin perusopetussuunnitelman mukaisesti ja jatkaa varvastossuilla harjoittelua.

Suositeltavat sivuaineet: jazztanssi / nykytanssi.

Opettaja: Juri Spiridonov