Klassinen baletti repertuaari, luokka 5-7

Baletin repertuaaritunti klassisen baletin luokalla 5-7 käyville oppilaille.

Repertuaaritunti on kyseisen luokan kolmas viikkotunti.

Tunnilla harjoitellaan variaatioita kuuluisista koko illan baleteista.

Tunneilla keskitytään baletin ilmaisulliseen ja tulkinnalliseen puoleen.

 

Opettaja: Yury Spiridonov