NykyJazz, Perus-Jatko

Ryhmä perus- ja jatkotason oppilaille.

Nykyjazz saa nimensä tämän päivän tavasta lähestyä jazzia yhdistäen sitä nykytanssin liikekieleen.
Tunneilla hyödynnetään nyky- ja jazztanssin eri tekniikoita, korostetaan virtaavuutta ja liikutaan
monipuolisesti eri tasoja käyttäen unohtamatta jazztanssille ominaista rytmiikkaa ja koordinaatiota.

Valmistetaan esitys oppilasnäytökseen.

Opettaja: Yury Spiridonov

Vastaa