Nykytanssi, Alkeet-Alkeisjatko

Ryhmä nykytanssin aloittaville tai vuoden tanssineille

Tunneilla tutustutaan nykytanssin perusteisiin ja oman kehon käyttöön erilaisten tekniikkaharjoitusten, tanssillisten liikesarjojen ja improvisaation avulla. Opetuksen tavoitteena on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä itseilmaisua. Valmistetaan esitys oppilasnäytökseen.

NYKY tunneilla perehdytään lajille ominaiseen liikkeen ja ilmaisun luonnollisuuteen. Tunneilla työstetään modernin tanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä hyödyntäen mm. oman kehon painoa ja painovoimaa. Luovat harjoitteet ja hauskat improvisaatiotehtävät antavat oppilaille mahdollisuuden rohkeaan ilmaisuun.

Opettaja: Sanna Hirvonen

Lukujärjestyksessä (1)

Maanantai
-
PIENI SALI